hst2

BLOG

Wyroby hutnicze – czym są i do czego służą?

Wyrobami hutniczymi określane są wszelkie elementy powstające z wytapiania metali oraz rud żelaza, a także metali tzw. „niezależnych”. Zaliczyć do nich można między innymi cynk, ołów, miedź oraz aluminium

Uzyskanie wyrobów hutniczych o różnych właściwościach, rozmiarach oraz przeznaczeniu możliwe jest dzięki zastosowaniu różnych metod obróbki. Do wyrobów hutniczych zaliczyć można takie elementy jak: pręty żebrowane, stalowe siatki ogrodzeniowe, profile stalowe, profile kwadratowe, owalne, semiowalne, wszelkiego rodzaju pręty, kształtowniki, kątowniki, ceowniki, teowniki, rury, a także blachy czarne oraz ocynkowane. Wyroby hutnicze mają bardzo duże znaczenie przede wszystkim dla przemysłu. 

Wyróżnia je bowiem wysoka odporność na czynniki zewnętrzne oraz uszkodzenia mechaniczne. Wyroby hutnicze takie jak pręty, rury oraz siatki wykorzystywane są w budownictwie, w tym do zbrojenia betonu, będącego podstawą wielu konstrukcji. Ponadto, wykorzystywane są do produkcji balustrad, bram oraz ogrodzeń

Do czego jeszcze wykorzystywane są wyroby hutnicze? Do stawiania hal stalowych, ocieplania budynków, układania tynków, pokrycia dachów. Wiele konstrukcji hydrotechnicznych natomiast nie obeszłoby się bez stalowych rur, będących również wyrobami hutniczymi. Wiele elementów wykorzystywanych jest również w przemyśle, w tym przy produkcji maszyn, samochodów, a nawet urządzeń, które używamy na co dzień.

Rodzaje wyrobów hutniczych.

Wyroby hutnicze wytwarza się z metali oraz ich stopów. Nie ma jednego podziału wyrobów hutniczych ale do najbardziej popularnych należą: blachy stalowe, które można podzielić na czarne i ocynkowane, walcowane na zimno i gorąco, taśmy stalowe, rury – wyróżnia się rury ze szwem i bez szwu, występują one ponadto w różnych rozmiarach i kształtach, szeroko wykorzystywane pręty zbrojeniowe o różnych parametrach, kształtowniki, do których zaliczają się teowniki, dwuteowniki, płaskowniki, kątowniki oraz ceowniki, druty oraz profile o różnych przekrojach. 

Wśród profili wyróżnić można między innymi profile gorącowalcowane oraz profile zimnogięte. Cechą charakterystyczną tych pierwszych jest jednorodna struktura oraz grube ścianki. W profilach zimnogiętych natomiast spotkać się można ze zgrzewanymi krawędziami pasów blachy.

Obróbka wyrobów hutniczych – na czym polega?

Wyroby hutnicze wykorzystywane są zarówno w przemyśle, jak i budownictwie, usługach oraz konstrukcji maszyn. Wyrobami hutniczymi są elementy powstałe w wyniku przetapiania i kształtowania. 

Taśmy, folie, druty oraz inne wyroby, należy zaznaczyć, są efektem procesów technologicznych, takich jak walcowanie, ciągnienie i łuszczenie stali. Rury bez szwu, tuleje, blachy oraz taśmy stalowe wykonuje się metodą walcowania na gorąco lub walcowana na zimno. Jak wygląda ten proces? 

Aby odwalcować długie wyroby, należy przede wszystkim poddać wlewek stalowy procesowi zgniatania na walcarkach. Po wstępnym walcowaniu wsadów w postaci wlewków powstają kęsy lub kęsiska. Te należy ponownie zwalcować na określone wyroby hutnicze, jakimi są pręty, rury, taśmy oraz kształtowniki. Wyróżnić można również inny sposób kształtowania stali, jest to mianowicie ciągnienie na zimno. 

Jest to pojedynczy lub wieloetapowy proces przeciągania gotowych wyrobów hutniczych walcowanych przez ciągarki przy użyciu ciągadeł. Jaki jest tego cel? Przede wszystkim zmniejszenie przekrojów wyjściowych i otrzymanie wymiarów i tolerancji, która nie jest możliwa do otrzymania drogą przeróbki plastycznej na zimno i mokro. 

W wyniku takich działań powstają między innymi, stosowane zarówno w przemyśle, jak i budownictwie pręty, płaskowniki, a także rury. Wyróżnić można ponadto łuszczenie stali. Jest to proces, w którym pręty są najpierw obrabiane z powierzchni po walcowaniu do powierzchni gładkiej, w wyniku czego uzyskuje się elementy oczyszczone z wad powierzchniowych: nierówności, rys, chropowatości. 

Zapotrzebowanie na wyroby hutnicze wciąż rośnie, przez co coraz więcej firm, w tym specjalizująca się w dystrybucji wysokiej jakości wyrobów stalowych HST2 Hurtostal, oferuje wyroby hutnicze i stalowe najwyższej jakości.