hst2

Kontakt

Godziny otwarcia: 

Biuro 7:30-16:00 

Dostawy 7:30-14:00

Centrala / Sprzedaż

Usługi

tel. +48 91 469 08 45 wew. 44
e-mail: cnc@hst2.pl

Obróbka mechaniczna

tel. +48 91 469 08 45 wew. 42
e-mail: cnc@hst2.pl

Cięcie piłami taśmowymi

tel. +48 91 469 08 45 wew. 68
e-mail: uslugi@hst2.pl

Malarnia

tel. +48 91 469 08 45 wew. 52
e-mail: malarnia@hst2.pl

Konstrukcje stalowe

„Informujemy, że w przypadku nieodebrania zakupionego materiału/wykonanej usługi w ciągu 14 dni od ustalonej i potwierdzonej daty odbioru będzie wiązało się z naliczeniem dodatkowych kosztów magazynowania/zabezpieczania w wysokości 98,00 zł za każdy dzień przekroczonego w/w terminu.”