hst2

OWS - ogólne warunki sprzedaży Zbrojarnia

1. Jeśli akceptują Państwo ofertę, proszę o przesłanie zamówienia o treści: “Zamawiam według przedstawionej oferty numer TS XXXX” na adres e-mail pracownika prowadzącego oraz biuro@hst2.pl.

2. Po przesłaniu zamówienia przystępujemy do realizacji. Przystąpienie do realizacji rozumiemy jako wpisanie w kolejkę zdań w dz. zbrojarni. Termin wykonania zlecenia jest zależny od ilości aktualnie realizowanych zadań. Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację w dz. zbrojarni, termin jest ustalany indywidualnie z pracownikiem prowadzącym dz. handlowego.

3. Warunkiem rozpoczęcia prac jest dobrej jakości, dokładna dokumentacja projektowa. W przypadku, kiedy wystąpią niezgodności w dokumentacji projektowej, nasz pracownik wyśle e-mail, co w dokumentacji dokładnie wymaga wyjaśnienia. Prosimy o jak najszybsze wyjaśnienie niezgodności z naszym technologiem. Odpowiedzi w tej sprawie prosimy kierować na adres e-mail zbrojarnia@hst2.pl. W przypadku braku odpowiedzi na nasze zgłoszenie na temat niezgodności w ciągu 1 dnia roboczego, możemy przystąpić do realizacji nie czekając na odpowiedź. Interpretując dokumentację zgodnie z naszym doświadczeniem i dobrymi praktykami, za błędy projektowe nie odpowiadamy.

4. Uprzejmie informujemy, że dla zapewnienia najlepszych standardów obsługi do zleceń w ilości powyżej 20 ton lub kiedy dokumentacja jest niedokładna, otrzymacie Państwo przygotowany przez nas wykaz stali, który należy potwierdzić. Brak potwierdzenia skutkuje nie przyjęciem zlecenia do produkcji.

5. Wszelkie zmiany wnoszone przez zlecającego do oferty wymagają akceptacji na piśmie przez wykonawcę pod rygorem nieważności. Wiadomość e-mail uznawana jest jako forma pisemna.

6. Odbiór zrealizowanego zlecenia odbywa się w godzinach pracy firmy przez Zleceniodawcę lub, jeśli nie uzgodniono inaczej, przez przewoźnika stosowanego przez Zleceniodawcę (godziny 8:00 – 14:30) lub transportem Hurtostalu.

7. Hurtostal 2 Sp. z o.o. nie odpowiada za uszkodzenia materiału w transporcie realizowanym przez przewoźnika stosowanego przez Zleceniodawcę lub uszkodzenia powstałe na skutek błędnego wyładunku/przechowywania przez Zleceniodawcę.

8. Zgłoszenia reklamacji rozpatrujemy po zgłoszeniu na adres e-mail reklamacja@hst2.pl.

9. Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej rozpatrzyć każdą reklamację. Zobowiązujemy się do przeprowadzenia procesu rozpatrywania w terminie 7 dni od momentu jej zgłoszenia.

10. Warunki rozpatrywania reklamacji (terminy): Klient ma 48 godzin od rozładunku na sprawdzenie dostawy oraz na ewentualne zgłoszenie reklamacji ilościowej. Reklamacje jakościowe, dotyczące wymiarów, kształtu figur, kątów, sposobu oznaczenia, sposobu pakowania i innych, rozpatrujemy w terminie do 14 dni od dnia rozładunku. Po tym terminie reklamacje nie będą uznawane.

11. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmujemy na podstawie dokumentacji zdjęciowej wysłanej na adres e-mail reklamacja@hst2.pl Przy reklamacjach jakościowych dotyczących wymiaru, kształtu figur, kątów na zdjęciach musi być widoczna taśma miary oraz etykieta reklamowanej pozycji.

12. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące ilości muszą zawierać dokumentację zdjęciową, warunkiem uznania reklamacji jest nienaruszone oryginalne pakowanie w paczkach, które umożliwiają policzenie ilości prętów bez konieczności rozrywania pakowania w dz. zbrojarni np. 20 sztuk prętów D20 mm. Po rozerwaniu taśm pakujących z dz. zbrojarni, reklamacje będą rozpatrywane odmownie, jeżeli była możliwość policzenia bez rozrywania paczki.

13. Reklamacje na zamontowywane pręty prefabrykowane będą rozpatrywane odmownie jako niemożliwe do sprawdzenia.

14. Jeśli zgłoszenie braków ilości wymaga wyjazdu pracownika zbrojarni na teren budowy, w celu sprawdzenia realizacji poprawności dostawy, jeśli po kontroli na placu budowy kontrola wykaże 100% zgodność z dokumentami, zgłaszający reklamację musi pokryć koszty pracy pracowników w wysokości 600 zł netto i dojazdu pracowników w wysokości 2,5 zł/km w obydwie strony.

15. Informujemy, że w przypadku nieodebrania zakupionego materiału/wykonanej usługi w ciągu 14 dni od ustalonej i potwierdzonej daty odbioru będzie wiązało się z naliczeniem dodatkowych kosztów magazynowania/zabezpieczania w wysokości 40 zł netto za każdą tonę przekroczonego w/w terminu. Maksymalnie nie więcej niż 15% wartości zamówienia.

16. Wymiarowanie elementów zbrojarskich jest liczone na zewnątrz figur, jeżeli w podanej dokumentacji Zamawiającego nie jest zawarty sposób wymiarowania.

17. Nieopisane kąty proste przyjmujemy jako 90°, pozostałe nieopisane jako 45° (nie dotyczy schodów 30°-35°).

18. Proponowana cena ważna przy realizacji zamówienia w 100% ilości z oferty.

19. Do każdej partii stali posiadamy wymagane atesty materiałowe, deklaracje zgodności oraz aprobaty techniczne.

20. Oferta przygotowana według wagi teoretycznej.

21. Poprawianie projektów (rewizja projektów) w znaczeniu zmiana wymiarów w dokumentacji technicznej jest możliwe do 2 dnia od złożenia zamówienia. Po tym terminie będziemy się starali poprawić projekt bez dodatkowych kosztów, ale tego nie gwarantujemy. Po tym terminie, jeśli projekt został wykonany według pierwotnej wersji projektu, rewizję projektu traktujemy jako domówienie. Trzeba zapłacić za wykonanie obydwu prefabrykacji.

22. Dokonując zamówienia, akceptuję ogólne warunki sprzedaży (OWS) – bez zastrzeżeń.