hst2

BLOG

Gięcie blach potrzebne informacje

Blacha – co to jest?

Blacha, czyli wyrób hutniczy, którego grubość jest znacznie mniejsza od szerokości i długości, jest produktem walcowanym płaskim. 

Proces produkcji blach opiera się na odkształceniu plastycznym w przeznaczonych do tego, specjalnych walcarkach na gorąco lub zimno. 

Można wyróżnić różne rodzaje blachy, w tym ze względu na sposób produkcji – walcowaną na gorąco oraz walcowaną na zimno. 

Wyróżnić można również blachy powlekane, na przykład cynkiem oraz tak zwane blachy surowe. Ponadto, wyróżnić można rodzaje blach ze względu na grubość: bardzo cienkie, których grubość wynosi setne, a nawet tysięczne części milimetra, cienkie – o grubości do 5 milimetrów oraz grube – o grubości powyżej 5 milimetrów.

Gięcie blach – jak wygląda?

Gięcie blach polega na odkształcaniu materiału w taki sposób, aby zmieniła się jego krzywizna. Innymi słowy, jest to rodzaj profesjonalnej obróbki plastycznej, polegający na zmianie kształtu materiału przy zachowaniu jego właściwości fizycznych. Metoda ta umożliwia – poprzez zastosowanie odpowiednich sił zewnętrznych – precyzyjne, a także trwałe formowanie blachy, bez naruszania jej spójności. 

Wyróżnić można różne rodzaje gięcia blach, są to: wyginanie, zaginanie, zwijanie, profilowanie oraz skręcanie. 

Jaki jest cel gięcia blachy? Przede wszystkim uzyskanie trwałej zmiany kształtu obrabianego materiału. W tym celu należy przejść przez trzy etapy: gięcie sprężyste, gdy blacha może powrócić do pierwotnego kształtu po zniwelowaniu nacisku, gięcie plastyczne, gdy materiał zostaje trwale odkształcony oraz dotłaczanie, czyli dociskanie arkusza w celu uzyskania pożądanego kształtu. 

Profesjonalne gięcie blach możliwe jest dzięki zastosowaniu maszyn mechanicznych – giętarek. Są one o wiele bardziej precyzyjne niż manualne metody gięcia materiału.

Najczęściej gięcie blachy wykonywane jest na prasach krawędziowych. Wyróżnić można również gięcie blachy na walcarkach, które polega na odkształcaniu materiału między obracającymi się walcami, których rozmieszczenie i ukształtowanie powierzchni nadaje obrabianemu elementowi zamierzoną formę. 

Niezależnie od zastosowanej metody, gięcie blachy jest bardzo popularnym zjawiskiem ze względu na szerokie wykorzystanie obrobionego materiału.

Zastosowanie metody gięcia blach.

Gięcie blachy znajduje zastosowanie w wielu sektorach przemysłu. Metodę tę wykorzystuje się między innymi w produkcji elementów konstrukcyjnych dla branży budowlanej. 

Jaką postać przyjmuje blacha? Kształtowników, rynien rur, a także arkuszy blach. Z pomocą takich blach tworzy się również profesjonalne zadaszenia budynków gospodarczych, komórek oraz wiat. 

Ponadto, gięcie blachy wykorzystuje się w branży motoryzacyjnej, między innymi do wykonywania elementów karoserii samochodów. Ale to nie wszystko. Metoda ta jest niezbędna również przy stawianiu konstrukcji stalowych. 

Reasumując, gięcie blach jest popularną i szeroko wykorzystywaną metodą w różnych branżach. Jest niezbędna do obróbki obudowy urządzeń i maszyn, karoserii samochodów, blachodachówek oraz innych, elementów konstrukcyjnych.