hst2

BLOG

Frezowanie metalu – co to jest?

Frezowanie, czyli rodzaj obróbki skrawaniem, jest procesem w efekcie którego otrzymuje się elementy – w tym te stalowe – o określonym kształcie ze wzorcowego kawałka materiału. Obróbka, jaką jest frezowanie umożliwia wykonanie między innymi otworów, rowków, a także stworzenie gwintów oraz uzyskanie na przykład falistych krawędzi. 

Jak wygląda proces frezowania metalu? Zakłada on wprowadzenie obrabianego materiału w ruch posuwny. Następnie, na poruszający się obiekt opadają specjalne, obracające się zęby frezu o wielu ostrzach. Te natomiast, stykając się z powierzchnią obrabianego przedmiotu, skrawają z niego warstwy o określonej grubości. 

Warto zaznaczyć, że frezowaniu mogą być poddane również stal nierdzewna, miedź oraz mosiądz. Dzięki frezowaniu, możliwe jest uzyskanie elementów o nienagannych właściwościach. Obróbka ta stosowana jest w wielu branżach, między innymi: motoryzacji, lotnictwie, przemyśle obronnym oraz przy produkcji maszyn i urządzeń.

Rodzaje frezowania.

Wyróżnić można różne rodzaje frezowania. Ze względu na rozmieszczenie ostrzy freza wyróżnia się frezowanie obwodowe, czołowe oraz skośne. 

Frezowanie obwodowe nazywane jest również walcowym. W tym przypadku oś frezu jest umieszczona w położeniu równoległym do obrabianej powierzchni. W przypadku frezowania czołowego natomiast, oś frezu zajmuje położenie prostopadłe względem powierzchni obrabianej. Frezowanie skośne natomiast to rodzaj obróbki, w którym oś frezu tworzy kąt w przedziale od 0 do 90 stopni względem powierzchni obranianej. 

Wyróżnić można również rodzaje frezowania pod względem kinematycznym, są to: frezowanie przeciwbieżne, a także frezowanie współbieżne. W przypadku pierwszego, kierunek pracy narzędzia jest przeciwny do kierunku ruchu przedmiotu obrabianego. 

Frezowanie współbieżne, jak sama nazwa wskazuje, jest odwrotne do przeciwbieżnego. Kierunek ruchu przedmiotu obrabianego jest zatem zgodny z kierunkiem ruchu pracy narzędzia. Kolejnym, równie istotnym podziałem frezowania jest to, ze względu na konstrukcję. 

Wyróżnić można: frezowanie swobodne, frezowanie niepełne oraz frezowanie pełne. Frezowanie swobodne nazywane jest również jednostronnym, ponieważ w trakcie obróbki powstaje jedynie jedna powierzchnia. W przypadku frezowania niepełnego, powstają dwie powierzchnie obrobione. W przypadku frezowania pełnego powstają trzy powierzchnie obrobione.

Korzyści jakie niesie ze sobą frezowanie.

Do najczęściej wymienianych korzyści, jakie niesie ze sobą frezowanie należą: możliwość wykorzystywania go do obróbki różnych surowców, w tym tych wyjątkowo twardych, a także możliwość tworzenia dowolnych kształtów. Można zatem zaryzykować stwierdzeniem, że największą zaletą frezowania jest jego uniwersalizm. Frezowanie bowiem pozwala zachować bardzo dużą precyzję oraz ograniczać straty materiału. 

Niebywałą korzyścią jest bez wątpienia również możliwość frezowania CNC. Jest to nic innego, jak określenie układu sterowniczego, który można dowolnie zaprogramować. Dzięki temu klient zyskuje produkt o wymaganych wymiarach, kształcie, a także właściwościach powierzchni. 

Frezowanie CNC polega na obrabianiu nieruchomego przedmiotu, podczas gdy narzędzie frezarki wykonuje ruch obrotowy. Obracające się ostrza ścinają wierzchnią warstwę części, aż do uzyskania oczekiwanego efektu. Do korzyści z frezowania CNC należą: możliwość tworzenia nawet bardzo skomplikowanych kształtów obrabianego elementu z dużą precyzją, możliwość uzyskania w krótkim czasie efektów, o które trudno w przypadku sterowania manualnego.